0906 56 20 56 - 0911 14 17 18

BÌNH HOA LỚN

HOA BÓ FULL HỒNG ĐỎ

500,000đ
620,000đ

HB - 202005

HOA BÓ YÊU THƯƠNG

650,000đ
780,000đ

HB - 202004

HOA BÓ TANA

600,000đ
700,000đ

HB - 202003

HOA BÓ ĐỒNG TIỀN

400,000đ
480,000đ

HB - 202003

HOA BÓ BABY TRẮNG

1,500,000đ
1,800,000đ

HB - 202002

HOA BÓ MIX HỒNG KEM

600,000đ
700,000đ

HB - 202001

TONE CAM XANH

650,000đ
790,000đ

...

MIX HIỆN ĐẠI

750,000đ
850,000đ

...

TONE TRẮNG HỒNG

900,000đ
1,050,000đ

...

TONE HỒNG ĐỎ

800,000đ
950,000đ

...

TONE CAM ĐỎ

700,000đ
900,000đ

...

HOA BÓ MIX XANH TRẮNG

400,000đ
650,000đ

HB-001