0906 56 20 56 - 0911 14 17 18

BÓ HOA

HOA BÓ FULL HỒNG ĐỎ

500,000đ
620,000đ

HB - 202005

HOA BÓ YÊU THƯƠNG

650,000đ
780,000đ

HB - 202004

HOA BÓ TANA

600,000đ
700,000đ

HB - 202003

HOA BÓ ĐỒNG TIỀN

400,000đ
480,000đ

HB - 202003

HOA BÓ BABY TRẮNG

1,500,000đ
1,800,000đ

HB - 202002

HOA BÓ MIX HỒNG KEM

600,000đ
700,000đ

HB - 202001

HOA BÓ MIX XANH TRẮNG

400,000đ
650,000đ

HB-001

HOA BÓ TONE HỒNG KEM

450,000đ
550,000đ

HB-003

HOA BÓ HƯỚNG DƯƠNG MIX BIBI

400,000đ
500,000đ

HB-004

HOA BÓ MIX ĐẸP

400,000đ

HB-005

BÓ HỒNG MIX BIBI FORM TRÒN

700,000đ
800,000đ

HB-006

BÓ HỒNG TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
600,000đ

HB-007