0906 56 20 56 - 0911 14 17 18
Xin chào quý khách

Mẫu mới

LÃNG TONE ĐỎ SANG TRỌNG

750,000đ
800,000đ

HBG-002

HỘP HOA MIX TONE TỰ NHIÊN

800,000đ
900,000đ

HBG-010

BÌNH LAN TÍM MÔN XANH

1,500,000đ
1,600,000đ

HBG-015

MIX CÚC VÀ HỒNG TRẮNG SANG TRỌNG

500,000đ
600,000đ

HBG-021

HỘP MIX HOA SANG TRỌNG

650,000đ
780,000đ

HBG-032

HOA BÌNH TONE ĐỎ TÍM

1,300,000đ
1,500,000đ

HBL-001

TONE CAM SANG TRỌNG

2,250,000đ
2,700,000đ

HBL-003

HOA MIX SANG TRỌNG

2,000,000đ
2,500,000đ

HBL-004

TÍM HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,500,000đ
1,900,000đ

HBL-007

HOA CHÚC MỪNG 16

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-016

HOA CHÚC MỪNG 11

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-011

HOA CHÚC MỪNG 10

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-010

HOA CHÚC MỪNG 02

1,500,000đ
1,700,000đ

HCM-002

HOA CHÚC MỪNG 03

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-003

HOA CHÚC MỪNG 08

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-008

Mẫu bán chạy

HOA CHÚC MỪNG 02

1,500,000đ
1,700,000đ

HCM-002

HOA BÓ TONE HỒNG KEM

450,000đ
550,000đ

HB-003

HỘP HOA MIX TONE TỰ NHIÊN

800,000đ
900,000đ

HBG-010

TONE XANH KEM NHẸ NHÀNG

600,000đ
680,000đ

HBG-016

LÃNG HOA MIX TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
600,000đ

HBG-023

HOA BÓ HƯỚNG DƯƠNG MIX BIBI

400,000đ
500,000đ

HB-004

BÌNH HOA TONE CAM

900,000đ
1,000,000đ

HBG-026

HOA CHÚC MỪNG 08

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-008

HOA BÓ MIX XANH TRẮNG

400,000đ
650,000đ

HB-001

MIX TONE HẠNH PHÚC

380,000đ
420,000đ

HB-025

BÓ HỒNG MIX BIBI FORM TRÒN

700,000đ
800,000đ

HB-006

Mix Hồng đỏ - hồng Kem

2,000,000đ
2,600,000đ

HBL-013

HOA CHÚC MỪNG 01

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-001

BÌNH HỒNG NHẬP MIX BIBI

900,000đ
1,000,000đ

HBG-028

HỘP HOA XINH SANG TRỌNG

550,000đ
600,000đ

HBG-017

HOA CHÚC MỪNG 05

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-005

GIỎ TONE XANH HỒNG

300,000đ
380,000đ

HBG-005

HOA CHÚC MỪNG 07

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-007

BÓ HỒNG TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
600,000đ

HB-007

HOA BÓ SANG TRỌNG

450,000đ
550,000đ

HB-018

HOA MIX SANG TRỌNG

2,000,000đ
2,500,000đ

HBL-004

HOA BÓ MIX ĐẸP

400,000đ

HB-005

HOA MIX TỎA NẮNG

650,000đ
720,000đ

HB-014

TONE ĐỎ HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,300,000đ
1,800,000đ

HBL-011

HOA BÌNH TONE ĐỎ TÍM

1,300,000đ
1,500,000đ

HBL-001

HOA BÌNH MIX TONE VÀNG

1,500,000đ
2,000,000đ

HBL-012

MIX TONE TƯƠI XANH

450,000đ
520,000đ

HB-021

LÃNG TONE ĐỎ SANG TRỌNG

750,000đ
800,000đ

HBG-002

HOA BÌNH TONE TÍM

1,500,000đ
1,800,000đ

HBL-008

BÌNH LAN TÍM MÔN XANH

1,500,000đ
1,600,000đ

HBG-015

TÍM HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,500,000đ
1,900,000đ

HBL-007

MIX FORM HOA BAY NGHỆ THUẬT

550,000đ
630,000đ

HBG-025

HOA CHÚC MỪNG 11

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-011

TONE CAM SANG TRỌNG

2,250,000đ
2,700,000đ

HBL-003

HỘP MIX HOA SANG TRỌNG

650,000đ
780,000đ

HBG-032

TONE HỒNG NHẸ NHÀNG

650,000đ
720,000đ

HBG-031

HOA CHÚC MỪNG 16

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-016

HOA CHÚC MỪNG 10

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-010

TONE HỒNG MIX LAN TÍM

1,500,000đ
1,800,000đ

HBL-010

HƯỚNG DƯƠNG MIX TONE XANH

750,000đ
880,000đ

HBG-037

HOA CHÚC MỪNG 06

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-006

HOA BÓ NGÀY MỚI ĐẸP TRỜI

500,000đ
570,000đ

HB-024

MIX TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
700,000đ

HB-019

TONE VÀNG RỰC RỠ

2,500,000đ
3,000,000đ

HBL-006

HOA CHÚC MỪNG 12

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-012

BÌNH HOA TONE ĐỎ CAM

650,000đ
720,000đ

HBG-006

HOA CHÚC MỪNG 14

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-014

MIX FORM NGHỆ THUẬT TONE HỒNG

650,000đ
740,000đ

HBG-038

HOA BÓ MIX HỒNG VÀNG

550,000đ
650,000đ

HB-009

Hoa bình tone đỏ mix lan kép

1,800,000đ
2,500,000đ

HBL-014

HOA CHÚC MỪNG 03

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-003

TONE RỰC RỠ - 01

2,500,000đ
2,900,000đ

HBL-009

HOA CHÚC MỪNG 04

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-004

MIX CÚC VÀ HỒNG TRẮNG SANG TRỌNG

500,000đ
600,000đ

HBG-021

GIỎ HOA TONE NHẸ NHÀNG

650,000đ
700,000đ

HBG-004

HOA HỘP TONE ĐỎ

750,000đ
830,000đ

HBG-036

HOA CHÚC MỪNG 09

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-009

TONE CAM ĐỎ

700,000đ
900,000đ

...

HOA BÓ BABY TRẮNG

1,500,000đ
1,800,000đ

HB - 202002

HOA BÓ FULL HỒNG ĐỎ

500,000đ
620,000đ

HB - 202005

HOA BÓ MIX HỒNG KEM

600,000đ
700,000đ

HB - 202001

TONE TRẮNG HỒNG

900,000đ
1,050,000đ

...

TONE CAM XANH

650,000đ
790,000đ

...

TONE HỒNG ĐỎ

800,000đ
950,000đ

...

HOA BÓ ĐỒNG TIỀN

400,000đ
480,000đ

HB - 202003

MIX HIỆN ĐẠI

750,000đ
850,000đ

...

HOA BÓ YÊU THƯƠNG

650,000đ
780,000đ

HB - 202004

HOA BÓ TANA

600,000đ
700,000đ

HB - 202003

Khách Hàng

Đăng ký nhận tin !