0906 56 20 56 - 0911 14 17 18
Xin chào quý khách

Mẫu mới

LÃNG TONE ĐỎ SANG TRỌNG

750,000đ
800,000đ

HBG-002

HỘP HOA MIX TONE TỰ NHIÊN

800,000đ
900,000đ

HBG-010

BÌNH LAN TÍM MÔN XANH

1,500,000đ
1,600,000đ

HBG-015

MIX CÚC VÀ HỒNG TRẮNG SANG TRỌNG

500,000đ
600,000đ

HBG-021

HỘP MIX HOA SANG TRỌNG

650,000đ
780,000đ

HBG-032

HOA BÌNH TONE ĐỎ TÍM

1,300,000đ
1,500,000đ

HBL-001

TONE CAM SANG TRỌNG

2,250,000đ
2,700,000đ

HBL-003

HOA MIX SANG TRỌNG

2,000,000đ
2,500,000đ

HBL-004

TÍM HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,500,000đ
1,900,000đ

HBL-007

HOA CHÚC MỪNG 16

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-016

HOA CHÚC MỪNG 11

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-011

HOA CHÚC MỪNG 10

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-010

HOA CHÚC MỪNG 02

1,500,000đ
1,700,000đ

HCM-002

HOA CHÚC MỪNG 03

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-003

HOA CHÚC MỪNG 08

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-008

Mẫu bán chạy

HOA CHÚC MỪNG 02

1,500,000đ
1,700,000đ

HCM-002

HOA BÓ TONE HỒNG KEM

450,000đ
550,000đ

HB-003

HỘP HOA MIX TONE TỰ NHIÊN

800,000đ
900,000đ

HBG-010

TONE XANH KEM NHẸ NHÀNG

600,000đ
680,000đ

HBG-016

HOA BÓ HƯỚNG DƯƠNG MIX BIBI

400,000đ
500,000đ

HB-004

LÃNG HOA MIX TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
600,000đ

HBG-023

HOA BÓ MIX XANH TRẮNG

400,000đ
650,000đ

HB-001

BÌNH HOA TONE CAM

900,000đ
1,000,000đ

HBG-026

HOA CHÚC MỪNG 08

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-008

MIX TONE HẠNH PHÚC

380,000đ
420,000đ

HB-025

BÓ HỒNG MIX BIBI FORM TRÒN

700,000đ
800,000đ

HB-006

HOA CHÚC MỪNG 01

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-001

Mix Hồng đỏ - hồng Kem

2,000,000đ
2,600,000đ

HBL-013

BÌNH HỒNG NHẬP MIX BIBI

900,000đ
1,000,000đ

HBG-028

HOA CHÚC MỪNG 05

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-005

HỘP HOA XINH SANG TRỌNG

550,000đ
600,000đ

HBG-017

GIỎ TONE XANH HỒNG

300,000đ
380,000đ

HBG-005

BÓ HỒNG TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
600,000đ

HB-007

HOA CHÚC MỪNG 07

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-007

HOA BÓ MIX ĐẸP

400,000đ

HB-005

HOA MIX TỎA NẮNG

650,000đ
720,000đ

HB-014

HOA BÓ SANG TRỌNG

450,000đ
550,000đ

HB-018

HOA BÌNH TONE ĐỎ TÍM

1,300,000đ
1,500,000đ

HBL-001

LÃNG TONE ĐỎ SANG TRỌNG

750,000đ
800,000đ

HBG-002

TONE ĐỎ HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,300,000đ
1,800,000đ

HBL-011

HOA BÌNH MIX TONE VÀNG

1,500,000đ
2,000,000đ

HBL-012

HOA MIX SANG TRỌNG

2,000,000đ
2,500,000đ

HBL-004

HỘP MIX HOA SANG TRỌNG

650,000đ
780,000đ

HBG-032

BÌNH LAN TÍM MÔN XANH

1,500,000đ
1,600,000đ

HBG-015

HOA BÌNH TONE TÍM

1,500,000đ
1,800,000đ

HBL-008

MIX FORM HOA BAY NGHỆ THUẬT

550,000đ
630,000đ

HBG-025

MIX TONE TƯƠI XANH

450,000đ
520,000đ

HB-021

TÍM HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,500,000đ
1,900,000đ

HBL-007

HOA CHÚC MỪNG 11

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-011

TONE CAM SANG TRỌNG

2,250,000đ
2,700,000đ

HBL-003

HOA CHÚC MỪNG 16

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-016

HOA CHÚC MỪNG 10

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-010

TONE HỒNG MIX LAN TÍM

1,500,000đ
1,800,000đ

HBL-010

HOA BÓ NGÀY MỚI ĐẸP TRỜI

500,000đ
570,000đ

HB-024

HƯỚNG DƯƠNG MIX TONE XANH

750,000đ
880,000đ

HBG-037

MIX TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
700,000đ

HB-019

MIX FORM NGHỆ THUẬT TONE HỒNG

650,000đ
740,000đ

HBG-038

TONE HỒNG NHẸ NHÀNG

650,000đ
720,000đ

HBG-031

HOA CHÚC MỪNG 06

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-006

HOA BÓ MIX HỒNG VÀNG

550,000đ
650,000đ

HB-009

TONE VÀNG RỰC RỠ

2,500,000đ
3,000,000đ

HBL-006

HOA CHÚC MỪNG 03

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-003

HOA CHÚC MỪNG 12

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-012

HOA CHÚC MỪNG 14

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-014

BÌNH HOA TONE ĐỎ CAM

650,000đ
720,000đ

HBG-006

Hoa bình tone đỏ mix lan kép

1,800,000đ
2,500,000đ

HBL-014

TONE RỰC RỠ - 01

2,500,000đ
2,900,000đ

HBL-009

MIX CÚC VÀ HỒNG TRẮNG SANG TRỌNG

500,000đ
600,000đ

HBG-021

HOA CHÚC MỪNG 04

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-004

GIỎ HOA TONE NHẸ NHÀNG

650,000đ
700,000đ

HBG-004

HOA HỘP TONE ĐỎ

750,000đ
830,000đ

HBG-036

HOA CHÚC MỪNG 09

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-009

TONE CAM ĐỎ

700,000đ
900,000đ

...

HOA BÓ BABY TRẮNG

1,500,000đ
1,800,000đ

HB - 202002

HOA BÓ FULL HỒNG ĐỎ

500,000đ
620,000đ

HB - 202005

HOA BÓ MIX HỒNG KEM

600,000đ
700,000đ

HB - 202001

TONE TRẮNG HỒNG

900,000đ
1,050,000đ

...

TONE CAM XANH

650,000đ
790,000đ

...

TONE HỒNG ĐỎ

800,000đ
950,000đ

...

MIX HIỆN ĐẠI

750,000đ
850,000đ

...

HOA BÓ ĐỒNG TIỀN

400,000đ
480,000đ

HB - 202003

HOA BÓ YÊU THƯƠNG

650,000đ
780,000đ

HB - 202004

HOA BÓ TANA

600,000đ
700,000đ

HB - 202003

Khách Hàng

Đăng ký nhận tin !