0906 56 20 56 - 0911 14 17 18

Hoa Bó

HOA BÓ MIX XANH TRẮNG

400,000đ
650,000đ

HB-001

BÓ MIX TONE KEM

350,000đ
500,000đ

HB-002

HOA BÓ TONE HỒNG KEM

450,000đ
550,000đ

HB-003

HOA BÓ HƯỚNG DƯƠNG MIX BIBI

400,000đ
500,000đ

HB-004

HOA BÓ MIX ĐẸP

400,000đ

HB-005

BÓ HỒNG MIX BIBI FORM TRÒN

700,000đ
800,000đ

HB-006

BÓ HỒNG TONE NHẸ NHÀNG

300,000đ
500,000đ

HB-007

BÓ TONE HỒNG TRẮNG NHẸ NHÀNG

350,000đ
420,000đ

HB-008

HOA BÓ MIX HỒNG VÀNG

550,000đ
650,000đ

HB-009

HOA BÓ FORM TRÒN TONE ĐỎ

700,000đ
780,000đ

HB-010

TONE TÍM THỦY CHUNG

650,000đ
720,000đ

HB-011

HOA BÓ HỒNG TRẮNG FORM TRÒN

550,000đ
640,000đ

HB-012