0906 56 20 56 - 0911 14 17 18
Xin chào quý khách

Mẫu mới

LÃNG TONE HỒNG ĐẸP

850,000đ
900,000đ

HBG-001

LÃNG TONE ĐỎ SANG TRỌNG

750,000đ
800,000đ

HBG-002

HOA BÌNH TONE XANH CAM

650,000đ
720,000đ

HBG-003

BÌNH HOA TRỨNG TONE SANG TRỌNG

600,000đ
700,000đ

HBG-008

HỘP HOA MIX TONE TỰ NHIÊN

550,000đ
630,000đ

HBG-010

TONE HỒNG KEM MIX CÚC

600,000đ
700,000đ

HBG-012

BÌNH LAN TÍM MÔN XANH

1,200,000đ
1,280,000đ

HBG-015

BÌNH HOA QUYẾN RŨ

750,000đ
820,000đ

HBG-018

MIX CÚC VÀ HỒNG TRẮNG SANG TRỌNG

500,000đ
600,000đ

HBG-021

GIỎ HOA SANG TRỌNG

500,000đ
580,000đ

HBG-024

BÌNH HOA TONE HỒNG

900,000đ
1,000,000đ

HBG-027

BÌNH SANG TRỌNG TONE ĐƠN GIẢN

1,200,000đ
1,280,000đ

HBG-030

HỘP MIX HOA SANG TRỌNG

450,000đ
550,000đ

HBG-032

TONE HỒNG TÍM MIX LY KÉP

800,000đ
850,000đ

HBG-035

HOA BÌNH TONE ĐỎ TÍM

1,300,000đ
1,500,000đ

HBL-001

MIX TONE SANG TRỌNG

3,000,000đ
3,200,000đ

HBL-002

TONE CAM SANG TRỌNG

2,250,000đ
2,700,000đ

HBL-003

HOA MIX SANG TRỌNG

2,000,000đ
2,500,000đ

HBL-004

TÍM HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,500,000đ
1,900,000đ

HBL-007

HOA CHÚC MỪNG 16

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-016

HOA CHÚC MỪNG 11

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-011

HOA CHÚC MỪNG 10

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-010

HOA CHÚC MỪNG 02

1,500,000đ
1,700,000đ

HCM-002

HOA CHÚC MỪNG 03

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-003

HOA CHÚC MỪNG 08

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-008

Mẫu bán chạy

HOA CHÚC MỪNG 02

1,500,000đ
1,700,000đ

HCM-002

BÌNH HOA TONE CAM

900,000đ
1,000,000đ

HBG-026

HOA CHÚC MỪNG 08

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-008

BÓ MIX TONE KEM

350,000đ
500,000đ

HB-002

HOA CHÚC MỪNG 01

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-001

BÌNH HOA TONE HỒNG

900,000đ
1,000,000đ

HBG-027

HOA BÓ HỒNG TRẮNG FORM TRÒN

550,000đ
640,000đ

HB-012

TONE HỒNG TÍM MIX LY KÉP

800,000đ
850,000đ

HBG-035

HOA BÓ HƯỚNG DƯƠNG MIX BIBI

400,000đ
500,000đ

HB-004

HOA CHÚC MỪNG 07

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-007

HOA BÌNH TONE XANH CAM

650,000đ
720,000đ

HBG-003

TONE XANH KEM NHẸ NHÀNG

600,000đ
680,000đ

HBG-016

MIX TONE SANG TRỌNG

3,000,000đ
3,200,000đ

HBL-002

HỘP HOA XINH SANG TRỌNG

550,000đ
600,000đ

HBG-017

HOA BÓ TONE HỒNG KEM

450,000đ
550,000đ

HB-003

BÌNH HỒNG NHẬP MIX BIBI

900,000đ
1,000,000đ

HBG-028

Mix Hồng đỏ - hồng Kem

2,000,000đ
2,600,000đ

HBL-013

HOA BÌNH MIX TONE VÀNG

1,500,000đ
2,000,000đ

HBL-012

TONE ĐỎ HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,300,000đ
1,800,000đ

HBL-011

HOA MIX TỎA NẮNG

650,000đ
720,000đ

HB-014

LÃNG HOA MIX TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
600,000đ

HBG-023

BÌNH HOA QUÝ PHÁI

750,000đ
800,000đ

HBG-013

MIX TONE HẠNH PHÚC

380,000đ
420,000đ

HB-025

HỘP HOA MIX TONE TỰ NHIÊN

550,000đ
630,000đ

HBG-010

GIỎ HOA MIX HOA BAY

550,000đ

...

HOA CHÚC MỪNG 05

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-005

MIX FORM NGHỆ THUẬT TONE HỒNG

650,000đ
740,000đ

HBG-038

GIỎ HOA SANG TRỌNG

500,000đ
580,000đ

HBG-024

BÓ HỒNG MIX BIBI FORM TRÒN

700,000đ
800,000đ

HB-006

BÓ HỒNG TONE NHẸ NHÀNG

300,000đ
500,000đ

HB-007

LÃNG TONE HỒNG ĐẸP

850,000đ
900,000đ

HBG-001

HOA BÓ MIX ĐẸP

400,000đ

HB-005

BÌNH SANG TRỌNG TONE ĐƠN GIẢN

1,200,000đ
1,280,000đ

HBG-030

HOA BÓ MIX XANH TRẮNG

400,000đ
650,000đ

HB-001

LÃNG HOA TONE HỒNG PHÁT

650,000đ
730,000đ

HBG-040

HỘP MIX HOA SANG TRỌNG

450,000đ
550,000đ

HBG-032

HOA MIX TẠO KIỂU

1,200,000đ
1,300,000đ

HBL-005

HOA CHÚC MỪNG 03

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-003

TONE SANG TRỌNG QUÝ PHÁI

650,000đ
760,000đ

HBG-039

BÌNH HOA QUYẾN RŨ

750,000đ
820,000đ

HBG-018

GIỎ TONE XANH HỒNG

300,000đ
380,000đ

HBG-005

HOA BÓ MIX FORM SANG TRỌNG

550,000đ
620,000đ

HB-023

HOA CHÚC MỪNG 06

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-006

HƯỚNG DƯƠNG MIX TONE XANH

550,000đ
680,000đ

HBG-037

BÓ TONE HỒNG TRẮNG NHẸ NHÀNG

350,000đ
420,000đ

HB-008

BÌNH HOA HỒNG PHÁT

550,000đ
620,000đ

HBG-014

HOA BÓ NGÀY MỚI ĐẸP TRỜI

500,000đ
570,000đ

HB-024

HOA BÓ HẠNH PHÚC

400,000đ
600,000đ

HB-017

HOA BÓ MIX HỒNG VÀNG

550,000đ
650,000đ

HB-009

HOA BÌNH TONE ĐỎ TÍM

1,300,000đ
1,500,000đ

HBL-001

TONE HỒNG MIX LAN TÍM

1,200,000đ
1,800,000đ

HBL-010

HOA BÓ SANG TRỌNG

450,000đ
550,000đ

HB-018

TONE VÀNG HƯỚNG DƯƠNG NHẸ NHÀNG

380,000đ
500,000đ

HB-020

MIX TONE TƯƠI XANH

450,000đ
520,000đ

HB-021

HOA CHÚC MỪNG 11

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-011

HOA CHÚC MỪNG 17

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-017

HOA CHÚC MỪNG 16

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-016

LÃNG TONE ĐỎ SANG TRỌNG

750,000đ
800,000đ

HBG-002

HOA BÌNH TONE TÍM

1,100,000đ
1,500,000đ

HBL-008

HOA CHÚC MỪNG 15

1,700,000đ
2,000,000đ

HCM-015

HOA BÓ FORM TRÒN TONE ĐỎ

700,000đ
780,000đ

HB-010

BÌNH HOA MIX ĐẸP 01

550,000đ
600,000đ

HBG-020

LÃNG HOA MIX PHONG CÁCH THIÊN NHIÊN

650,000đ
750,000đ

HBG-011

MIX FORM HOA BAY TONE ĐỎ NHẸ

700,000đ
750,000đ

HBG-034

MIX CÚC VÀ HỒNG TRẮNG SANG TRỌNG

500,000đ
600,000đ

HBG-021

BÌNH HOA TONE ĐỎ CAM

650,000đ
720,000đ

HBG-006

TONE TÍM THỦY CHUNG

650,000đ
720,000đ

HB-011

Hoa bình tone đỏ mix lan kép

1,800,000đ
2,500,000đ

HBL-014

LÃNG HOA TONE HUYỀN ẢO

600,000đ
700,000đ

HBG-019

TONE RỰC RỠ - 01

2,000,000đ
2,900,000đ

HBL-009

BÓ MIX THIÊN ĐIỂU

500,000đ
650,000đ

HB-015

BÌNH HOA TONE TÍM THỦY CHUNG

750,000đ
820,000đ

HBG-033

BÓ DỊU DÀNG TONE

400,000đ
550,000đ

HB-022

TONE HỒNG KEM MIX CÚC

600,000đ
700,000đ

HBG-012

HOA CHÚC MỪNG 13

1,700,000đ
1,900,000đ

HCM-013

MIX FORM HOA BAY NGHỆ THUẬT

550,000đ
630,000đ

HBG-025

HOA CHÚC MỪNG 04

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-004

HOA CHÚC MỪNG 14

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-014

TONE CAM SANG TRỌNG

2,250,000đ
2,700,000đ

HBL-003

HỘP FORM NGHỆ THUẬT

600,000đ
650,000đ

HBG-022

HOA CHÚC MỪNG 09

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-009

TONE HỒNG NHẸ NHÀNG

650,000đ
720,000đ

HBG-031

TONE VÀNG RỰC RỠ

2,200,000đ
3,000,000đ

HBL-006

HOA CHÚC MỪNG 10

1,600,000đ
1,800,000đ

HCM-010

TÍM HỒNG MIX THIÊN ĐIỂU

1,500,000đ
1,900,000đ

HBL-007

GIỎ HOA TONE NHẸ NHÀNG

650,000đ
700,000đ

HBG-004

MIX TONE NHẸ NHÀNG

500,000đ
700,000đ

HB-019

HOA MIX SANG TRỌNG

2,000,000đ
2,500,000đ

HBL-004

BÌNH HOA TRỨNG TONE SANG TRỌNG

600,000đ
700,000đ

HBG-008

HOA CHÚC MỪNG 12

1,500,000đ
1,800,000đ

HCM-012

HOA HỘP TONE ĐỎ

750,000đ
830,000đ

HBG-036

HOA BÓ HỒNG NHẬP FORM TRÒN

950,000đ
1,200,000đ

HB-016

BÌNH LAN TÍM MÔN XANH

1,200,000đ
1,280,000đ

HBG-015

HOA MIX ĐẸP DỊU DÀNG

600,000đ
680,000đ

HB-013

Khách Hàng

Đăng ký nhận tin !